SYSTEM_MYSQL_CONNECTION_ERROR Trixpa.sk - stavebná firma

DSS A.Pietra, Martin

Domov sociálnych služieb na ulici A. Pietra v Martine spolufinancovaný z fondov EÚ dnes poskytuje starostlivosť našim seniorom zo širokého okolia.

Rodinný dom v Príbovciach

Moderný rodinný dom v Príbovciach tesne pred poslednými terénnymi úpravami.

Naše ďalšie realizácie

Valča – kompletná výstavba 5 radových rodinných domov Hotel Impozant, Snowland Valčianska dolina – rekonštrukcia vstupnej haly, wellness, kuchyne, lyžiarne, technických a prevádzkových priestorov, prístavba terás, rekonštrukcie kúpeľní, fasády Martinská teplárenská, a.s., Martin – rekonštrukcia administratívnej budovy a budovy stravovacieho strediska Intro House, s.r.o., Martin – rekonštrukcia a výstavba polyfunkčného objektu s bytovými jednotkami Spojená evanjelická škola, Martin – rekonštrukcia a výstavba funkčných priestorov školy (triedy, kuchyňa, chodby)

Kontaktné informácie

V prípade Vášho záujmu, využiť niektoré z našich služieb, nás neváhajte kontaktovať.

TRIXPA, s.r.o.

Priekopská 3706/104
036 08 Martin

Peter Žídek - konateľ spoločnosti
peter.zidek@trixpa.com 0903/810 088

Miloslav Lacko - cenové kalkulácie a fakturácia
miloslav.lacko@trixpa.com 0911/034 001

Roman Vrábel - technik
0903/510 839

Augustín Vostrovský - technik
augustin.vostrovsky@trixpa.com  0911/265 975

IČO: 44 527 438, IČ DPH: SK2022727674
bankové spojenie: 2624027972/1100 – Tatra banka
tel.: +421 43 40 100 40, fax: +421 43 40 100 50

div

Aktuálne